دکتر علیرضا شاملی
برگزار کننده کارگاه
امنیت شبکه و اطلاعات
اطلاعات بیشتر۱۰ جایگاه باقی مانده
دکتر علی جهانیان
برگزار کننده کارگاه
امنیت سخت افزار
دکتر حسن حقیقی
برگزار کننده کارگاه طراحی، پیاده سازی و اجرای آزمون های کارایی
مهندس سعید بخشایش
برگزار کننده کارگاه امنیت
اپلیکیشن های موبایلی در حوزه بانکی
دکتر علی اکبر نیکوکار
برگزار کننده کارگاه
بلاک چین
مهندس سعید بخشایش
برگزار کننده کارگاه
جرم شناسی رایانه ای
مهندس مهدی سید هاشمی
برگزار کننده کارگاه پردازش هوشمند و سامانه های بیومتریک
دکتر مجتبی وحیدی اصل
برگزار کننده کارگاه
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
دکتر صادق علی اکبری
برگزار کننده کارگاه
عملیات معماری نرم افزار